suur pilt
Tähelepanuks autode ettevalmistamisel ringrajaetappideks
avatar
Pühapäev, 17. aprill 2016 23:01
Hea meel on tõdeda, et sõitjate ja korraldajate järjekindla töö tulemusena on autode tehniline seisukord ja vastavus reeglitele üha paranenud.
Alljärgnevalt on välja toodud mõned punktid nii tehnilistest tingimustest kui üldjuhendist, milledele vastavust järgmistel etappidel erilise tähelepanuga jälgitakse.* Ühtlasi paluvad korraldajad tulla võistlejatel mandaati ja tehnilisse kontrolli võimalikult aegsasti.* Vastasel korral veedavad kohtunikud esimese tunni tegevusetult oodates ja pärast võib ajahäda minna sedavõrd hulluks, et võistleja on sunnitud treeningsõitu tehnilise kontrolli järjekorrast vaatama. Hinnaalandusi ja ülejalalaskmisi tehnilise kontrolli kohtunikud tegema ei hakka.

*SK autode tehnilised tingimused:*

1.2.1 Mürapiirang Lubatud 100 dBA mõõdetuna FIA eeskirjade kohaselt, mõõdik asendis A/Slow, mikrofon 45° nurga all 50 cm kaugusel summuti otsast, mootoril 4500 p/min, minimaalselt 1,5 x 1,5 m pinnast kattev alusvaip. Summuti ei või auto tagant välja ulatuda.

3.1.3 Välised tuled võib eemaldada, kuid siis tuleb sulgeda tekkinud avaused. Igas tulekattes võib olla ventilatsiooniava suurusega kuni 100 cm2. Väliste tulede kasutamisel peavad tuleklaasid olema teibitud.

3.3.2 Teised klaasid peavad olema algsed koos turvakilega või polükarbonaadist min. paksusega 1,2 mm. Kasutatav polükarbonaat ei tohi kokku murdmisel murduda, samuti ei tohi olla pragusid. Kõik aknad peavad olema asendatavad algsetega ja läbipaistvad. Sünteetilisi klaase esiustel, esiklaasina ja tagaaknana ei või kasutada toonituna. Algsetel klaasidel on ilma toonita turvakilede kasutamine kohustuslik (algsete klaaside minimaalne läbipaistvus on 50%). Tagumistele küljeklaasidele tuleb kanda võistleja nimi ja riigilipp.

*NB!*

Porilapid ei ole ringrajaetappidel kohustuslikud. Tungivalt soovituslik on kasutada ringrajaetappidel halva nähtavuse korral esitulesid. Need ei pea olema originaalid, kasutada võib odavaid ja energiasäästlikke led-lampe. Tagatulede (gabariidituled) võimsus peab olema 10W. Kasutada võib ka võrreldava valgustugevusega led-lampe.

*SKV Üldjuhend:*

6.4 Superfinaal Superfinaal rändkarikale peetakse igal etapil pärast finaalsõite. Superfinaalis võivad startida iga masinaklassi kaks paremat. Võistleja loobumisel superfinaalsõidust saab õiguse paremuselt kolmas jne. Kui mingist klassist ei ole kahte võistlejat, siis saavad võimaluse teiste klasside võistlejad. Kokku kuni 12 võistlejat. 4WD klassi võistlejad superfinaalsõidus ei osale. *Rahvakrossi võistlejad osalevad Superfinaalis tingimusel, et auto ja võistleja ohutusvarustus vastab SKV teistele masinaklassidele kehtestatule.* Stardijärjekord määratakse päeva parimate ringiaegade alusel (k.a treening), aeglasemast kiiremani. Superfinaalsõidu võistlusdistantsi pikkus määratakse võistlusjuhendiga. Superfinaali pikkus 7 ringi.

10.1 Esiklaasi ülaservas on kohustuslik ja lubat ud vaid: paremal võistlusauto number, keskel superkross.ee, vasakul Erki Sport logo.
3

Kommentaarid (0)

Kommentaaride vaatamiseks ja lisamiseks palun logige sisse

Loe edasi...